2. ročník
12. - 16. 9.   19. - 23. 9.   26. - 30. 9.   xx