Online výuka v MS teams
po 02. 11. | Online

Online výuka v MS teams

Od 2.listopadu budou probíhat online hodiny v prostředí MS Teams. V systému ŽK jsou v rozvrhu tříd vypsané online hodiny, jejichž počet respektuje doporučení metodiky MŠMT. V tomto systému budou zatím pracovat žáci 4. až 9.ročníku. Potřebné informace budou (byly) zaslány emailem.
Zakázat přihlašování

Čas a místo

02. 11. 2020 8:40
Online

O události

Vážení rodiče, milí žáci,

se začátkem listopadu spouštíme nové pracovní prostředí pro online hodiny - zatím hlavně pro komunikaci v konkrétním čase.

Budeme pracovat v prostředí Microsoft Teams pro školy.

Pokud jste neobdrželi potřebné pokyny, budeme vše dolaďovat během pondělí 2.listopadu.

Na online hodiny byste měly obdržet pozvánku ze systému.

 • V prvních krocích se budeme učit, jak systém funguje, opakovat, konzultovat.. Tento systém by měl být stabilnější a přehlednější, než dříve využívaný.
 • Dále se pak naučíme v systému vypracovávat i úkoly a cvičení - ve Wordu, Excelu, i když je nemáte ve svém noteboku. Úkoly budete moci v systému odeslat, budete mít nastavené termíny odevzdání, bude se vám tak lépe plánovat, vrátí se vám ohodnocené, případně k opravě ...
 • Žáci 4. a 5. ročníku mají jednu maximálně dvě online hodiny denně od pondělí do pátku.
 • Žáci 6. až 9.ročníku mají dvě až čtyři online hodiny denně od pondělí do čtvrtka. Pátek je určen k individuálním konzultacím, nebo konzultacím v menší skupině dle dohody s vyučujícím.
 • Připomínám, že online výuka je povinná a pokud se nebude žák ze závažných důvodů hodiny zůčastnit, je třeba, aby rodič dítě omluvil do systému žákovské knížky.  

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MÁ DVĚ HLAVNÍ FORMY:

 • synchronní výuka - tedy ve stejném čase pracují žáci s vyučujícím v online hodině 
 • asynchronní výuka - žáci pracují na zadaných úkolech v čase, který si sami určí 

         Pokud je zadán termín odevzdání, jsou žáci povinni termín dodržet - pro 2.stupeň je dodržení termínu součástí hodnocení.

         Zadání a odevzdání úkolu záleží na vyučujícím předmětu, výukové předměty jsou rozvrženy na práci v průběhu jednoho

         týdne. Z předmětů výchovného zaměření bude zadáno několik konkrétních úkolů v průběhu listopadu, a asi i prosince. 

Rozdělení poměru online hodin a samostatné práce žáků je v kompetenci ředitele školy. Je třeba věnovat pozornost hlavně naukovým předmětům.

Po dohodě s vyučujícími je rozvržení hodin takto.

1. až 3.ročník - způsob online komunikace platí zatím dle dohody vyučujících s rodiči ( online prostřeí i četnost).

4. a 5.ročník - hlavní předměty M, ČJ, AJ - každý předmět 1 až 2 online hodiny týdně v MS Teams 

6. až 9.ročník - hlavní předměty, vždy polovina online, polovina samostatná práce, takže počet online hodin v MS teams takto:

                        Ma - 2, ČJ - 2, Aj - 2, Dě, Ze, Př, Fy, Che vždy 1hod, sem.Ma9, Čj9 po 1hod

On line hodiny trvají přibližně 45min, vyučující může třídu rozdělit do menších skupin.

Pro informace o průběhu distančního vzdělávání sledujte:

 • týdenní plány = hlavní přehled témat 
 • zatím i Padlet = konkrétní zadání, doplňují úlohy, přehledy, poslechy, doporučené odkazy, ..
 • váš školní email = pozvánky do výuky
 • rozvrh hodin v ŽK = rozvržení online hodin 4. až 9.roč.

Ze školy vám přejeme hlavně pevné zdraví.

Důležité - pokud má někdo problémy s technikou, domluvte se s třídní uč. ( můžeme ještě nějaký notebook půjčit).

Pokud je třeba některé úkoly tisknout, platí stále, že je možno přijít pro kopie do školy. 

Ještě asi pár týdnů budeme takto pracovat, takže nám všem přeji, abychom toto období zvládli společně co nejvíce v pohodě.

Sdílet událost