Přeskočit navigaci.
Jste zde: Úvod > Kalendář výpis

Kalendář výpis

Akce měsíce května 2020

1. 1. 1970 | MŠ - otevření

Obnovení provozu 25.5.2020

- pro přihlášené děti

provoz mateřské školy 7:00 - 16:00hod

Je třeba respektovat zpřísněná hygienická pravidla, děkujeme

1. 1. 1970 | MŠ - otevření
2. 5. 2020 - 16. 5. 2020 | ZÁPIS do MATEŘSKÉ ŠKOLY

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání - 2.5. až 16.5.2020

Zápis probíhá bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

V tomto termínu je třeba do školy doručit:

1. Přihlášku k předškolnímu vzdělávání - ke stažení ZDE

2. Kopii rodného listu dítěte

3. Kopii očkovacího průkazu

4. Čestné prohlášení - ke stažení ZDE

ad3) ad4) 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je splnění povinnosti podrobit se stanoveným očkováním, nebo doložit, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Vzhledem k současné situaci není třeba navštívit lékaře osobně, pro doložení povinnosti předloží zákonný zástupce čestné prohlášení a kopii očkovacího průkazu - viz výše.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8. pěti let.

Způsob doručení potřebných dokumentů:

 • do datové schránky j8emene
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) - sediva@skolahora.cz
 • poštou
 • osobní dodání - obvykle v čase 8:30 - 14 hod každý den, ale raději se domluvte

                            předem na tel. 605 918 778, ředitelka školy  

Kritéria přijímání dětí:

 1. Děti s trvalým bydlištěm ve stanoveném školském obvodě, které před začátkem školního roku  dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího.

2. Děti s trvalým bydlištěm ve stanoveném školském obvodě, které dovrší tří let

v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 v pořadí od nejstaršího

3. Děti s trvalým bydlištěm mimo stanovený školský obvod, které dovrší tří let

v období do 31. 12. 2020 v pořadí od nejstaršího

4. Děti s trvalým bydlištěm ve stanoveném školském obvodě, které dovrší tří let

   do 31.8.2021, po individuální dohodě.

   

7. 5. 2020 | Zájezd Švédsko - ZRUŠENO

Milí žáci, vážení rodiče,

plánovaný zájezd do ŠVÉDSKA

v termínu 7.5. až 13.5. není možno uskutečnit, zájezd je ZRUŠEN.

Doplatek zájezdu neplaťte.

Organizátorovi zájezdu bylo odesláno storno zájezdu,

o vyřízení (vrácení peněz) budete informováni.

E.Šedivá

11. 5. 2020 - 12. 5. 2020 | 9.ročník příprava na přijímací zkoušky

Od 11.5. se žáci 9.ročníku

mohou účastnit konzultací ve škole,

za dodržení stanovených hygienických podmínek.

Konzultace budou zaměřeny na přípravu na jednotnou přijímací zkoušku.

Konzultace pro žáky 9.ročníku - úterý 8:30hod ČJ, 9:45hod Ma.

Konzultace končí asi v 11hodin, oběd není poskytován.

Pro přihlášení vás bude kontaktovat paní učitelka třídní.

Pro účast na konzultaci je třeba

 • přihlásit se k docházce, 
 • při prvním příchodu odevzdat formulář čestné prohlášení ZDE
 • přinést si do školy dvě roušky
25. 5. 2020 | ZŠ otevření školy pro 1.st.

Organizace výuky od  25.května pro 1.stupeň

 • nástup do školy je dobrovolný, rodiče budou podepisovat čestné prohlášení, že chtějí, aby děti do školy chodily, DŮLEŽITÉ - přinést první den
 • podle přihlášených žáků budou rozděleni na 3 skupiny 1+2, 3+4, 5
 • i nadále zůstává on-line vzdělávání
 • ve třídě musí sedět děti po jednom v lavici, pak nemusí mít roušku, ale mimo třídu musí
 • školní jídelna bude v provozu za zpřísněných hygienických podmínek 
 • žáci se vystřídají na obědě postupně podle skupin
 • děti mohou být ve škole i odpoledne - jedna skupina dle přihlášených, žáci budou v učebně 1.ročníku a hlavně venku
 • skupiny (třídy) se nesmí promíchat
 • škola zajistí dostatek dezinfekčních prostředků
25. 5. 2020 - 30. 6. 2020 | MŠ - otevření

Obnovení provozu pondělí 25.května

- pro přihlášené děti

Je třeba respektovat zpřísněná hygienická pravidla, zejména při příchodu rodičů a dětí do školky.

Seznamte se, prosím, při vstupu do budovy

Je třeba přinést podepsané čestné prohlášení - formulář na úvodní straně.

Provoz MŠ: 7:00 - 16:00 hod