Přeskočit navigaci.
Jste zde: Úvod > Kalendář výpis

Kalendář výpis

Akce měsíce června 2020

1. 1. 1970 | MŠ - otevření

Obnovení provozu 25.5.2020

- pro přihlášené děti

provoz mateřské školy 7:00 - 16:00hod

Je třeba respektovat zpřísněná hygienická pravidla, děkujeme

1. 1. 1970 | MŠ - otevření
25. 5. 2020 - 30. 6. 2020 | MŠ - otevření

Obnovení provozu pondělí 25.května

- pro přihlášené děti

Je třeba respektovat zpřísněná hygienická pravidla, zejména při příchodu rodičů a dětí do školky.

Seznamte se, prosím, při vstupu do budovy

Je třeba přinést podepsané čestné prohlášení - formulář na úvodní straně.

Provoz MŠ: 7:00 - 16:00 hod


8. 6. 2020 | Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na střední školy v roce 2020

- podrobné postupy a termíny podle aktuální legislativní změny najdete v levém sloupci 

v odkazu Školní poradenské pracoviště - Přijímací řízení na SŠ

- dokument ze stránek MŠMT

Termín přijímacích zkoušek stanoven na 8.června

  • přijímací řízení je jednokolové
  • žáci budou psát test na té škole, kterou mají na prvním místě


8. 6. 2020 - 30. 6. 2020 | ZŠ - možnost účasti žáků 2.stupně ve škole

Od 8.června 2020 mohou přijít do školy žáci 2.stupně

Podle aktuálních pravidel pro rozvolňování opatření je možné,

aby od pondělí 8.června do školy přišli všichni žáci 2.stupně - dle možností školy.

Po zvážení našich podmínek jsme se rozhodli takto:

Předběžný plán organizace v červnu od pondělí 8.6.

- pravidelné konzultace pro každou třídu 2x v týdnu

- žáci 6. a 7. ročníku by měli konzultační hodiny v pondělí a ve středu

- žáci 8. a 9.ročníku v úterý a ve čtvrtek

- časový rozvrh od 8hod asi do 12:45 hod

- rozvržení dopoledne do 3 bloků podle hlavních předmětů - upřesníme

- cílem konzultačních hodin je zopakování probíraných témat z distančního vyučování, shrnutí znalostí, dovysvětlení, upřesnění, ....

- účast žáků je dobrovolná, ale vzhledem k plánované náplni hodin,

   by bylo přínosné, aby se účastnila většina třídy

- při prvním vstupu do školy je třeba přinést podepsané čestné prohlášení 

   (formulář vložen na úvodní straně)

- ti, kdo nepřijdou do školy, budou i nadále řešit úlohy a zasílat elektronicky

- třídní učitelé již tuto informaci vložili na třídní Padlety a požádali žáky,

  po dohodě s rodiči napsali, zda se konzultačních hodin účastní, nebo ne

- žáci, kteří budou ve škole, se mohou přihlásit na oběd

  (oběd bude pro 2.stupeň vydáván asi od 12:30 do 13hodin)

- informaci, zda dítě bude chodit nebo ne, vložte na Padlet, nebo napište

  paní učitelce třídní emailem - prosíme do pondělí 1.června

Přesnou organizace konzultačních dní a rozvržení předmětů

upřesníme podle počtu přihlášených žáků (nebude to podle původního rozvrhu).

Budeme se na vás těšit :-)

22. 6. 2020 | Švédsko - informace

 – AKTUALITA – Zrušený zájezd do Švédska: 

  • CA Koloseum, pořadatel zájezdu, přislíbila vrátit zálohu nejdéle na začátku července. Jakmile budeme mít peníze na účtu, přepošleme vám je.
  • Záloha za dopravu byla účtována odděleně. Termín vrácení této částky stále ještě není upřesněn. Budeme vás informovat a pak vrátíme i zbytek zálohy. 
  • Máme již zamluvený termín na příští školní rok, zapisovat zájemce budeme na podzim.

E.Šedivá

26. 6. 2020 | Vydání vysvědčení za 2.pol

Vydání vysvědčení a ukončení školního roku 2019/20 

proběhne v pátek 26.června

  • Pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci.
  • Doufáme, že se sejdeme, takže postupně bychom udělali fotky tříd a ty pak necháme vyvolat a v září si budete moci vyzvednout, abychom nepřišli o letošní fotografování :-)
  • Předávání vysvědčení pro 9.ročník bude v 11hodin na školní zahradě, aby mohli přijít i rodiče  a na zahradu se nás vejde více a nebudeme muset mít roušky :-)

Vše ještě upřesníme, termín zůstává.

29. 6. 2020 - 30. 6. 2020 | Ředitelské volno

Ředitelské volno ve dnech 29.6. a 30.6.

Vyhlášení ředitelského volna zde

Pro žáky prvního stupně, pokud rodiče projeví zájem, bude na tyto dva dny zajištěna "celodenní školní družina". 

Bude třeba se přihlásit paní učitelkám třídním do pátku 19.5.

Přihlásit se mohou žáci 1.až 5.ročníku, i když do družiny nechodili.

Předpokládáme zahájení prázdninových prací v dolní školní budově,

takže s přihlášenými dětmi bychom se domluvili, kde bude družina probíhat.

Obědy budou zajištěné pro přihlášení děti.

30. 6. 2020 | Ředitelské volno