Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Krásná Hora n.Vlt. oznamuje:

 

Z Á P I S

 

do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 bude probíhat v termínu:

 

6.dubna až 30.dubna 2021

 

Vzhledem k aktuálním epidemiologickým podmínkám předpokládáme, že zápis proběhne distanční formou.  Zákonný zástupce v daném termínu doručí do školy žádost o přijetí, nebo žádost o odklad.

 

 

Postup při zápisu do prvního ročníku:

 

Přihlášku je možno doručit následujícími způsoby:

 

  • do datové schránky -  j8emene

  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem – sediva@skolahora.cz

  • poštou

  • osobní podání

 

Žádost musí být vyplněna ve všech bodech včetně podpisu a data.

 

K žádosti je třeba přiložit kopii rodného listu.

 

Postup při žádosti o odklad:

 

Zákonný zástupce, který bude žádat o odložení povinné školní docházky

 

  • vyplní žádost o odklad

  • přiloží doporučení školského poradenského zařízení – pokud bylo již vydáno

  • kdo doporučení zatím nemá, správní řízení bude přerušeno do doby vydání doporučení ŠPZ

  • dále je třeba přiložit doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 Žádost o přijetí do prvního ročníku

 Žádost o odklad školní docházky

 Informace o škole

 

 Desatero předškoláka

 

                                                               

Mgr.Eva Šedivá, ředitelka ZŠ a MŠ Krásná Hora n.Vlt.    

V Krásné Hoře n.Vlt. 15.3.2021

Ředitelna – 318 862 501

Sborovna – tel. 318 862 301, mobil 731 165 916

Mateřská škola – tel. 318 862 306, mobil 736 703 682

školní družina mobil – 734 632 632

školní jídelna – tel. 318 862 502, mobil 734 240 760

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n.Vlt. 
Školská 103
262 56 Krásná Hora n.Vlt.

IČO: 75034425
e-mail: zsms_krasnahora@centrum.cz
web:    www.skolahora.cz 

©2020 Web created by Marek Vlček with Wix.com