Platba školní družiny

Poplatek ve školní družině pro školní rok 2020/2021

 

zůstává 100 Kč za měsíc.

číslo účtu: 524817329/0800

 

Poplatek je splatný v hotovosti ve školní družině do 15. každého měsíce,

nebo převodem na účet ve dvou splátkách: září – prosinec, leden – červen.

K platbě, která probíhá přes účet, je třeba připsat jméno dítěte.

Z těchto poplatků jsou hrazeny.

    výtvarné potřeby do družiny – různé papíry, pastelky, nůžky, … 

    vybavení – hračky, hry, knížky, sportovní vybavení, …

    cestovné – pokud děti vyrazí např. do divadla, …

   

Ředitelna – 318 862 501

Sborovna – tel. 318 862 301, mobil 731 165 916

Mateřská škola – tel. 318 862 306, mobil 736 703 682

školní družina mobil – 734 632 632

školní jídelna – tel. 318 862 502, mobil 734 240 760

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n.Vlt. 
Školská 103
262 56 Krásná Hora n.Vlt.

IČO: 75034425
e-mail: zsms_krasnahora@centrum.cz
web:    www.skolahora.cz 

©2020 Web created by Marek Vlček with Wix.com