Platba mateřské školy

 Pro školní rok 2020/21 byl stanoven měsíční poplatek pro děti v mateřské škole 240 Kč 

   Poplatek je splatný nejdéle 15.dne v měsíci v hotovosti.

  Je možno také hradit převodem z účtu a to ve dvou splátkách.

– 1.splátka = září až prosinec 4×240 Kč = 960 Kč

– 2.splátka = leden až červen 6×240 Kč = 1440 Kč

číslo účtu: 524817329/0800

Předškoláci jsou od platby osvobozeni.