Platba mateřské školy

 Pro školní rok 2020/21 byl stanoven měsíční poplatek pro děti v mateřské škole 240 Kč 

   Poplatek je splatný nejdéle 15.dne v měsíci v hotovosti.

  Je možno také hradit převodem z účtu a to ve dvou splátkách.

– 1.splátka = září až prosinec 4×240 Kč = 960 Kč

– 2.splátka = leden až červen 6×240 Kč = 1440 Kč

číslo účtu: 524817329/0800

Předškoláci jsou od platby osvobozeni.

 

Ředitelna – 318 862 501

Sborovna – tel. 318 862 301, mobil 731 165 916

Mateřská škola – tel. 318 862 306, mobil 736 703 682

školní družina mobil – 734 632 632

školní jídelna – tel. 318 862 502, mobil 734 240 760

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n.Vlt. 
Školská 103
262 56 Krásná Hora n.Vlt.

IČO: 75034425
e-mail: zsms_krasnahora@centrum.cz
web:    www.skolahora.cz 

©2020 Web created by Marek Vlček with Wix.com