top of page

Přidělení tříd

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Mgr. Stanislava Koudelková

Karel Bárta, Dis.

Mgr. Martina Vlčková, AP Bc. Aneta Křížová

Petra Kuthanová, AP Bc. Zuzana Čandová

Petra Kuthanová

Mgr. Martin Švec

Ing. Veronika Zelenková, AP Jana Čandová

Mgr. Radka Čandová

Mgr. Marcela Kakešová

bottom of page