top of page

Přidělení tříd

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Mgr. Stanislava Koudelková

Karel Bárta, Dis., AP Oksana Sljadněv

Petra Kuthanová, AP Ing. Jiřina Ťupová

Petra Kurhanová

Mgr. Martina Vlčková

Ing. Veronika Zelenková, AP Jana Čandová

Mgr. Radka Čandová

Mgr. Marcela Kakešová

Mgr. Martin Švec

bottom of page