top of page

3. ročník
29. 1. - 2. 2.   5. - 9. 2.   12. - 16. 2.   19. - 23. 2.   11. - 15. 3.   
26. 2. - 1. 3.

Lyžaři - instrukce dle lyžařské školy, 1. den - sraz na náměstí v 7:45, další dny v 8:00

 

Nelyžaři

Děti budou ve dvou skupinách, jedna skupina 1. – 3. ročník, druhá skupina 4. a 5. ročník. Ve škole se nebude v učivu pokračovat dál, čas bude využitý k opakování, skupinovým činnostem, rozvoji komunikačních dovedností…..

Ranní i odpolední družina funguje jako obvykle, do družiny jdou děti po skončení výuky.

1. – 3. ročník: každý den 4 vyučovací hodiny

                       hodiny TV – pondělí a čtvrtek

4. a 5. ročník: každý den 5 vyučovacích hodin

                       hodiny TV – pondělí a čtvrtek

Výuka bude probíhat dle instrukcí vyučujících.

Děti budou ve dvou skupinách, jedna skupina 1. – 3. ročník, druhá skupina 4. a 5. ročník. Ve škole se nebude v učivu pokračovat dál, čas bude využitý k opakování, skupinovým činnostem, rozvoji komunikačních dovedností…..

Ranní i odpolední družina funguje jako obvykle, do družiny jdou děti po skončení výuky.

1. – 3. ročník: každý den 4 vyučovací hodiny

                       hodiny TV – pondělí a čtvrtek

4. a 5. ročník: každý den 5 vyučovacích hodin

                       hodiny TV – pondělí a čtvrtek

Výuka bude probíhat dle instrukcí vyučujících.

bottom of page