top of page

Platba školní družiny

Poplatek ve školní družině pro školní rok 2023/24

 

100 Kč za měsíc.

číslo účtu: 524817329/0800

Poplatek je splatný

v hotovosti ve školní družině do 15. každého měsíce,

nebo převodem na účet ve dvou splátkách:

září – prosinec,

leden – červen.

K platbě, která probíhá přes účet, je třeba připsat jméno dítěte.

Z těchto poplatků jsou hrazeny.

    výtvarné potřeby do družiny 

vybavení 

cestovné 

tel. družiny: 734 632 632

bottom of page