Školní rok 2021/2022

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n.Vlt.

Součásti školy: 

 

mateřská škola – dvě oddělení

základní škola – 1. - 9. ročník

 

školní družina – dvě oddělení

školní jídelna