top of page

"V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi"

 Naším cílem je vzájemná spolupráce a komunikace s dětmi a rodiči.

Respektujeme jedinečnost jednotlivce, vedeme děti k sebereflexi a odpovědnosti za své učení a chování.

 Ve školní družině máme možnost mít asistenta pedagoga, a proto k nám mohou docházet i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 Spoluprací a vzájemnou pomocí se učí děti vytvářet hezké vztahy mezi sebou a k druhým lidem.

 Poskytujeme rozmanitý výběr činností a odpočinkových her podle vlastního rozhodnutí dítěte - cílem je prožívat hezké okamžiky v příjemném a zdravém prostředí. Zároveň využíváme netradiční pomůcky a přírodní a odpadový materiál.

 Vedeme děti k citlivému vztahu k přírodě, ke všemu živému a učíme je chápat člověka jako součást přírody.

tel. družiny: 734 632 632

bottom of page