"V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi"

 Naším cílem je vzájemná spolupráce a komunikace s dětmi a rodiči.

Respektujeme jedinečnost jednotlivce, vedeme děti k sebereflexi a odpovědnosti za své učení a chování.

 Ve školní družině máme možnost mít asistenta pedagoga, a proto k nám mohou docházet i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 Spoluprací a vzájemnou pomocí se učí děti vytvářet hezké vztahy mezi sebou a k druhým lidem.

 Poskytujeme rozmanitý výběr činností a odpočinkových her podle vlastního rozhodnutí dítěte - cílem je prožívat hezké okamžiky v příjemném a zdravém prostředí. Zároveň využíváme netradiční pomůcky a přírodní a odpadový materiál.

 Vedeme děti k citlivému vztahu k přírodě, ke všemu živému a učíme je chápat člověka jako součást přírody.

tel. družiny: 734 632 632

Ředitelna – 318 862 501

Sborovna – tel. 318 862 301, mobil 731 165 916

Mateřská škola – tel. 318 862 306, mobil 736 703 682

školní družina mobil – 734 632 632

školní jídelna – tel. 318 862 502, mobil 734 240 760

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n.Vlt. 
Školská 103
262 56 Krásná Hora n.Vlt.

IČO: 75034425
e-mail: zsms_krasnahora@centrum.cz
web:    www.skolahora.cz 

©2020 Web created by Marek Vlček with Wix.com