Školní rok 2020/2021

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n.Vlt.

Součásti školy: 

 

mateřská škola – počet dětí 38

 

základní škola – počet žáků 97

 

školní družina – počet žáků 1. až 4. ročník 30 + děti s nepravidelnou docházkou

 

školní jídelna – počet strávníků 161