Představujeme Vám naši mateřskou školu 

Věříme, že každé dítě má talent, snažíme se jej rozvíjet, hledat cesty pro jeho posílení. Ukazujeme dětem jejich možné cesty a chceme, aby si každé z nich našlo tu, která je bude dále provázet a na které najde to, co potřebuje. Neexistují jediná správná řešení a chyba není nedostatkem, ale příležitosti k poznání.

Nedílnou součástí vzdělávacího programu je individuální přístup k dětem, opírající se o prvky z programu Začít spolu – ranní úkoly, rituály, centra aktivit, vytváření pravidel, kooperativní učení, sebehodnocení dětí, respektování vývojové úrovně dětí, vítaná spolupráce s rodinou..

V naší mateřské škole se snažíme naplňovat název a motto našeho Školního vzdělávacího programu Žijeme s přírodou a to pobyty v rozmanitém přírodním prostředí, objevováním, přímým pozorováním přírody, měnícího se počasí i ročních období, sdílením inspirací, získáváním pohybových dovedností, přímých prožitků, pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, rozvíjením všech smyslů, podporou ekologického cítění…

Pro úspěšnou realizaci vzdělávání nabízíme emočně příznivé klima, učíme se vzájemnému respektujícímu přístupu, každému dítěti se dostane individuální péče podle jeho potřeby.

Při vzdělávání využíváme netradiční pomůcky – práce s tablety, polytechnická výchova, logické hry, písmena, přírodní i odpadový materiál.

Poskytujeme vzdělání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, proto máme asistenta pedagoga. Též se zaměřujeme na rozvoj dětí s odloženou školní docházkou. Příprava na školu probíhá v součinnosti se základní školou.

Usilujeme o efektivní komunikaci mezi školou a rodiči.

Ředitelna – 318 862 501

Sborovna – tel. 318 862 301, mobil 731 165 916

Mateřská škola – tel. 318 862 306, mobil 736 703 682

školní družina mobil – 734 632 632

školní jídelna – tel. 318 862 502, mobil 734 240 760

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n.Vlt. 
Školská 103
262 56 Krásná Hora n.Vlt.

IČO: 75034425
e-mail: zsms_krasnahora@centrum.cz
web:    www.skolahora.cz 

©2020 Web created by Marek Vlček with Wix.com