Organizace dne školní družiny

Organizace ve školním roce 2020/21.

 

Školní družina je určena pro žáky 1. až 5.ročníku,

Po dohodě mohou v nutném případě družinu navštěvovat i starší žáci, pokud čekají na autobus.

Provoz družiny:

ranní družina:           6:45 - 7:40

odpolední družina:   11:25 - 16:00

Družina má jedno oddělení.

V rámci družiny budou probíhat tyto aktivity:

– sportovní hry – v tělocvičně nebo venku podle počasí

– výtvarná dílna – kreslení, práce s látkami, a jinými dekoračními materiály,

   výroba dekoračních předmětů, ..)

– čtenářský klub

– volná hra – aktivity dle aktuální dohody 

Vždy je potřeba se na začátku roku dohodnout na uvolňování nebo pozdní příchody dětí do družiny (zuška, nebo kroužek)

Pokud není vyloženě nepříznivé počasí, tráví děti část odpoledne venku. Je potřeba mít vhodné oblečení na ven.

Respektujte, prosím, že na vycházku děti obvykle odchází ve 13 hod a většinou vrací mezi 14:30hod a 15hod, a není možno, aby se dítě vracelo z vycházky např. ve 14 hodin samo. Ani není možno, aby děti nemohly jít na vycházku kvůli jednomu dítěti, protože má jít domů ve 14 hodin. 

Ředitelna – 318 862 501

Sborovna – tel. 318 862 301, mobil 731 165 916

Mateřská škola – tel. 318 862 306, mobil 736 703 682

školní družina mobil – 734 632 632

školní jídelna – tel. 318 862 502, mobil 734 240 760

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n.Vlt. 
Školská 103
262 56 Krásná Hora n.Vlt.

IČO: 75034425
e-mail: zsms_krasnahora@centrum.cz
web:    www.skolahora.cz 

©2020 Web created by Marek Vlček with Wix.com