top of page

Platba mateřské školy

Pro školní rok 2023/24 byl stanoven měsíční poplatek pro děti v mateřské škole 320 Kč

   Poplatek je splatný nejdéle 15.dne v měsíci v hotovosti.

  Je možno také hradit převodem z účtu a to ve dvou splátkách.

– 1.splátka = září až prosinec 4×320 Kč = 1280 Kč

– 2.splátka = leden až červen 6×320 Kč = 1920Kč

číslo účtu: 524817329/0800

Předškoláci jsou od platby osvobozeni.

 

bottom of page