top of page

Platba mateřské školy

 Pro školní rok 2021/22 byl stanoven měsíční poplatek pro děti v mateřské škole 300 Kč 

   Poplatek je splatný nejdéle 15.dne v měsíci v hotovosti.

  Je možno také hradit převodem z účtu a to ve dvou splátkách.

– 1.splátka = září až prosinec 4×300 Kč = 1200 Kč

– 2.splátka = leden až červen 6×300 Kč = 1800 Kč

číslo účtu: 524817329/0800

Předškoláci jsou od platby osvobozeni.

 

bottom of page