Informace ze školní jídelny

 Vnitřní řád školní jídelny

 

Vedoucí školní jídelny paní Ludmila Kulandová.

Telefon 318 862 502, 734 240 760 (můžete omluvit napsáním SMS).

Provoz školní jídelny 6:00 hod - 14:30 hod.

Změny pravidla pro odhlašování obědů – platí pro MŠ i ZŠ od 1.9.2018.

 

Obědy se omlouvají předcházející den do 14:30 ve školní jidelně – telefon, SMS, email.

Pouze v případě nemoci je možno omluvit ještě ráno do 7:30hod ve školní jídelně.

Pokud nestihnete oběd v případě nemoci odhlásit, můžete si oběd vyzvednout.

Aktuální ceny obědů:

      Změna cen obědů od 1.9.2021 

      Pokyny k placení obědů od 1.9.2021

 

Číslo účtu pro platbu obědů: 524817329/0800