top of page

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je zařízení, které představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence) a hlavním jeho cílem je poskytování poradenských služeb ve škole. Výchovný (poradenský) a preventivní tým je složený z ředitele školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, třídních učitelů a učitelek. Další poradenské služby může na některých školách zajišťovat školní psycholog a školní speciální pedagog.  

Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce. Některé poradenské služby mohou využít i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy.

Ve škole můžeme rodičům doporučit službu odborníků a předat kontakty na dětského psychologa, dětského psychiatra, etopeda, logopeda.....

 

Výchovný poradce: Mgr. Martina Vlčková

Metodik prevence: Mgr. Radka Čandová

bottom of page