top of page

Školní vzdělávací program

ŠVP mateřské školy

– zde se můžete seznámit s celým vzdělávacím programem naší mateřské školy

 

   Od roku 2015/2016 pracujeme s prvky programu ZAČÍT SPOLU

   Dle prostorových možností jsme zřídili centra aktivit, která jsou nutná pro naplňování myšlenky programu.

   Rodiče se více zapojují do spolupráce se školkou (ranní motivační úkoly).

   Pracujeme s třídními pravidly.

   Učíme se sebehodnocení.

bottom of page