top of page
Hodnotící schůzky za 1.čtrvtletí
Hodnotící schůzky za 1.čtrvtletí

út 15. 11.

|

ZŠ a MŠ Krásná Hora n.Vlt.

Hodnotící schůzky za 1.čtrvtletí

Čtvrtletní setkání rodič - žák - učitel

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události

Čas a místo

15. 11. 2022 13:00 – 16. 11. 2022 18:00

ZŠ a MŠ Krásná Hora n.Vlt.

O události

Hodnocení práce za 1.čtvrtletí

proběhne v termínech 15.11. a 16.11., případně 21.11. 

Schůzky se zúčastní rodič, učitel a žák, aby si společně probrali prospěch za uplynulé období, případně chování a domluvili se, jak dále.

Časové termíny schůzek nabídnou třídní učitelé tak, abyste nemuseli ve škole čekat, a zároveň měli prostor hodnocení 

v klidu probrat.

V průběhu schůzek bude ve škole přítomna i ředitelka školy.

Sdílet událost

bottom of page