Zápis do ZŠ - výsledky zápisu.
st 05. 5. | ZŠ a MŠ Krásná Hora nad Vltavou

Zápis do ZŠ - výsledky zápisu.

Seznam přijatých žáků pod přidělenými registračními čísly. Registrační čísla žádosti byla rodičům zaslána na email.
Registrace jsou uzavřeny

Čas a místo

05. 5. 15:00
ZŠ a MŠ Krásná Hora nad Vltavou, Krásná Hora nad Vltavou, Česko

O události

Zápis pro školní rok 2021/22

K zápisu se dostavilo 14 zájemců.

Bylo vyhověno 10 žádostem.

Žádosti o odklad jsou v procesu řešení.

Rozhodnutí o přijetí do 1.ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Datum zveřejnění: 5.5.2021

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n.Vlt., okres Příbram, jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Krásná Hora n.Vlt., okres Příbram

od školního roku 2021/22, u dětí s těmito registračními čísly:

Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání.“

61-21   přijat/a

62-21   přijat/a

63-21   přijat/a

64-21   přijat/a

65-21   přijat/a

67-21   přijat/a

68-21   přijat/a

69-21   přijat/a

71-21   přijat/a

73-21   přijat/a

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky školy, která rozhodnutí vydala a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

V Krásné Hoře n.Vlt. 5.5.2021 Mgr.Eva Šedivá, ředitelka ZŠ a MŠ Krásná Hora n.Vlt.

Sdílet událost