top of page
Zápis ZŠ - přijaté děti
Zápis ZŠ - přijaté děti

pá 03. 5.

|

ZŠ a MŠ Krásná Hora n.Vlt.

Zápis ZŠ - přijaté děti

pro školní rok 2024/25

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události

Čas a místo

03. 5. 2024 19:00

ZŠ a MŠ Krásná Hora n.Vlt.

O události

Rozhodnutí o přijetí do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025.

Datum zveřejnění: 2.5.2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n.Vlt., okres Příbram, jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Krásná Hora n.Vlt., okres Příbram

od školního roku 2024/25, u dětí s těmito registračními čísly:

Seznam registarčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání.

Dítě/žadatel – registrační číslo

01/24 přijat/a

02/24 přijat/a

03/24 přijat/a

05/24 přijat/a

06/24 přijat/a

07/24 přijat/a

08/24 přijat/a

09/24 přijat/a

10/24 přijat/a

12/24 přijat/a

13/24 přijat/a

14/24 přijat/a

15/24 přijat/a

Všechny přijaté žádosti byly vyřízeny kladně.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky školy, která rozhodnutí vydala a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Dále toto rozhodnutí bylo také zveřejněno dne 2.5.2024 na www.skolahora.cz

V Krásné Hoře n.Vlt. 2.5.2024

Mgr.Eva Šedivá, ředitelka ZŠ a MŠ Krásná Hora n.Vlt.

Sdílet událost

bottom of page