Šikana

Šikana může být různé opakované ubližování od někoho, komu se sám nemůžeš bránit. Může probíhat ve škole, ale i venku mimo školu, v rámci kroužku, na táboře, přes internet…

Často se jedná o:

  •  pomlouvání a intrikování,

  •  navádění ostatních, aby se s tebou nebavili, posmívání,

  •  strkání, šťouchání,

  •  bití, kopání, dokonce i škrcení,

  •  házení věcmi, schovávání a ničení tvých věcí,

  •  nucení do něčeho, co se ti nelíbí, bolí tě, nebo co tě ponižuje.

 

Šikanu může zažít kdokoliv v jakémkoliv věku. Šikanování se často časem zhoršuje a začne být krutější. Nikdo ale nemá právo druhým ubližovat, a to žádným způsobem.

Co s tím?
Pokud se k tobě někdo v okolí chová nepřátelsky, ubližuje ti, a ty nevíš, jak dál, nebo víš o někom, komu se to děje, překonej strach a vyhledej dospělého, kterému důvěřuješ! Pokud to někomu neřekneš, nemusí nikdo poznat, že potřebuješ pomoc, a zůstaneš na to sám/sama.
Říct to můžeš rodičům, učiteli ze školy, výchovnému poradci, školnímu metodikovi prevence. Důležité je, aby tě vyslechl a snažil se ti pomoct.

Ředitelna – 318 862 501

Sborovna – tel. 318 862 301, mobil 731 165 916

Mateřská škola – tel. 318 862 306, mobil 736 703 682

školní družina mobil – 734 632 632

školní jídelna – tel. 318 862 502, mobil 734 240 760

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n.Vlt. 
Školská 103
262 56 Krásná Hora n.Vlt.

IČO: 75034425
e-mail: zsms_krasnahora@centrum.cz
web:    www.skolahora.cz 

©2020 Web created by Marek Vlček with Wix.com