Metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Radka Čandová

kontakty: tel. 318861301, 731165916

               mail: candova@skolahora.cz

 

Školní metodik prevence:

  • úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a s vedením školy v rámci zajištění prevence sociálně patologických jevů

  • mapuje situace ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů

  • nabízí pomoci při řešení rizikových problémů

  • ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků

Program protidrogové prevence

Ředitelna – 318 862 501

Sborovna – tel. 318 862 301, mobil 731 165 916

Mateřská škola – tel. 318 862 306, mobil 736 703 682

školní družina mobil – 734 632 632

školní jídelna – tel. 318 862 502, mobil 734 240 760

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n.Vlt. 
Školská 103
262 56 Krásná Hora n.Vlt.

IČO: 75034425
e-mail: zsms_krasnahora@centrum.cz
web:    www.skolahora.cz 

©2020 Web created by Marek Vlček with Wix.com