top of page

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně: Mgr. Martina Vlčková

kontakty: tel. 318861301

               mail: vlckova@skolahora.cz

konzultační hodiny: pondělí 13 – 14 h

                              

po domluvě kdykoli

 

S výchovnou poradkyní lze konzultovat:

 • péči o integrované žáky s poruchami učení nebo chování

 • studijní problémy

 • výchovné problémy

 • problémy ve vztazích

 • volbu povolání a dalšího studia na středních školách a učilištích

 • problematiku přijímacího řízení na SŠ

 

Výchovný poradce se orientuje na:

 • práci s výchovně problémovými dětmi

 • sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení problému

 • péči o žáky nadané a talentované – jejich vyhledávání společně s třídními učiteli, návrh další péče o tyto žáky

 • spolupráci s pedagogy při řešení postupů výchovné práce s problémovými dětmi

 • spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti

 • spolupráci s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými žáky

 • možnosti působit poradensky ve spolupráci s pedagogy, školami a institucemi při výběru v profesním a společenském uplatnění, a to na základě znalosti dětí, jejich postojů a specifických zvláštností

bottom of page